O programie

Aplikacja w wersji dla systemu Android pozwala na:
- obliczenia według kalorycznej koncepcji ligockiej lub WW/WBT,
- definiowanie wskaźników insuliny na 100 kcal i czasów podania dla poszczególnych posiłków,
- dostępna lista prawie dwóch tysiący produktów do użycia podczas obliczeń,
- możliwość tworzenia nowych produktów oraz ich modyfikacji,
- łatwy i szybki sposób wyszukiwania produktu,
- historia posiłków,
- współtworzenie internetowej bazy danych o produktach.

Aplikacja nie wymaga stałego połączenia z internetem. Dane o produktach zapisane są w bazie danych znajdującej się na telefonie. Także obliczenia wykonywane są na telefonie. Połączenie z siecią wymagane jest tylko w przypadku pobierania licencji i synchronizacji produktów.

Na kolejnych zakładkach znajduje się opis aplikacji, informacja jak zainstalować aplikacę na telefonie lub tablecie, w jaki sposób stać się posiadaczem pełnej wersji.
Po zainstalowaniu każdy użytkownik może jednorazowo pobrać darmową licencję próbną na okres 14 dni.

Pobierz plik pdf opisujący sposób importu produktów (od wersji 2.6) - użytkownik zamiast wprowadzać "ręcznie" dużą liczbę produktów może przygotować plik zawierający dane produktów i zaimportować wszystkie jedną funkcją.

Aktualna wersja to 2.6.

LiczyGram wersja 2.0

Aplikacja wspomaga obliczanie liczby kilokalorii, wskaźników WW i WBT oraz dawki insuliny dla posiłków konsumowanych przez diabetyków.
Aplikacja może być również wykorzystywana przez osoby chcące jedynie obliczyć kilokalorie lub wskaźniki WW/WBT.

W poniższej instrukcji zostana opisane następujące elementy:

1. Obliczanie kalori i insuliny dla posiłku:
- główny ekran aplikacji
- dodawanie (wyszukiwanie) produktów do posiłku,
- określenie liczby gramów,
- wybór wskaźnika insuliny na 100 kcal,
- zapisywanie posiłku,
- zmiana liczby gramów produktu w posiłku,
- usuwanie produktów w posiłku.

2. Produkty:
- dodawanie nowych produktów,
- modyfikacja produktów.
- synchronizacja listy produktów

3. Historia:
- przeglądanie histori obliczonych posiłków,
- modyfikacja posiłków z historii.

4. Konfiguracja - opis poszczegółnych opcji konfiguracyjnych.

5. Licencja:
- uzyskanie licencji na użytkowanie aplikacji,
- licencja demonstracyjna.

1. Obliczanie kalori i insuliny dla posiłku.

a. Główny ekran aplikacji:
1. Pasek górny - zawiera listę ikon pozwalających na wykonanie poszczególnych akcji
2. Lista dodanych produktów.
3. Panel z informacjami o sumie kalorii i obliczonej insulinie.
4. Przycisk do zmiany wskaźnika.
5. Przycisk informacji o posiłku.
Wygląd ekranu głównego może się różnić połozeniem poszczególnych części - w zależności od trybu wyświetlania (pionowo/poziomo) i wielkości urządzenia.
Na ekranie głównym komponujemy nasz posiłek. Dodajemy nowe produkty, ustalamy wskaźnik insuliny i odczytujemy wartości.
b. Dodawanie (wyszukiwanie) produktów do posiłku.
Dodawanie nowego produktu rozpoczynamy przez kliknięcie przycisku PLUS z górnego paska.
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania produktu. Na telefonach będzie miał on dwie zakładki Wyszukaj i Ostatnio wybierane, na tabletach wszystko umieszczone jest na jednym ekranie.
Aby wyszukać produkt należy wprowadzić jego nazwę (lub jej część), np. chleb pszenny lub chl psze. Polskie litery nie muszą być wprowadzanie, czyli można napisać małże lub malze.
Po wprowadzeniu przynajmniej 3 liter zostanie wyświetlona lista produktów zawierających wprowadzone znaki. Produkt można oznaczyć jako ulubiony i wtedy jest ona wyświetlany na górze listy. (Zobacz część poświęconą dodawaniu i edycji produktów).
Aplikacja automatycznie tworzy listę (dwudziestu) ostatnio wybieranych produktów, co pozwala na bardzo szybki dostęp do nich.
Ostatnio wybrane produkty są wyświetlane w kolejności wybierania na górze listy umieszczając ostatnio wybrany produkt. Można produkty wyświetlić posortowane automatycznie poprzez kliknięcie ikony na górnym pasku.
c. Określenie liczby gramów.
Po wybraniu produktu należy określić liczbę gramów tego produktu. W najprostszym przypadku podajemy po prostu tę liczbę.
W sytuacji, gdy wybierzemy ponownie ten sam produkt lub chcemy zmienić liczbę gramów produktu możliwości jest więcej - możemy podać nową wartość lub podać tylko "dokładaną" część. Zobacz punkt f.
d. Wybór wskaźnika insuliny na 100 kcal.
Po wprowadzeniu wszystkich produktów pozostaje nam wybrać wskaźnik insuliny na 100 kcal a następnie odczytać wyniki.
Klikamy w przycisk wyboru wskaźnika.
Aplikacja pozwala na zdefiniowane wskaźników oraz czasu podania bolusa przedłużonego dla poszczególnych posiłków w ciągu dnia i potem uproszczony wybór wskaźnika.
Możliwy jest również wybór dowolnego wskaźnika poprzez wybranie opcji Wybierz wartość wskaźnika.
e. Zapisywanie posiłku.
Po odczytaniu obliczonych dawek insuliny można zapisać produkt poprzez kliknięcie w ikonę Zapisz. Zapisane posiłki można później przeglądać i poprawiać - zobacz akapit poświęcony Historii.

f. Zmiana liczby gramów produktu w posiłku.
Jeżeli pomyliliśmy się przy wprowadzaniu liczby gramów w dowolnej chwili możemy ją poprawić poprzez zaznaczenie produktu na liście i wybranie opcji zmiany gramów na górnym pasku.
Funkcja dodawania nowej liczby gramów do wcześniejszej pomocna jest przy "dokładkach".
g. Usuwanie produktów w posiłku.
Aby usunąć produkt z posiłku należy najpierw go zaznaczyć. Potem wybieramy Usuń z górnego paska.

2. Produkty.

a. Dodawanie nowych produktów.
W dołączonej do aplikacji bazie danych znajdują się informacje o prawie 2 tysiącach produktów. Nie są to jednak wszystkie produkty, które możesz napotkać w Twoim życiu. Gdy nie uda Ci się znaleźć produktu, a posiadasz dane o liczbie kalorii, białek, węglowodanów i tłuszczy możesz dodać definicję własnego produktu.
Należy wprowadzić wartości poszczególnych pól. Wybranie opcji Oznacz jako ulubiony powoduje wyświetlanie oznaczonego produktu na górze listy wyszukanych produktów.
b. Modyfikacja produktów.
Aby zmienić dane produktu należy go zaznaczyć na liście produktów wyszukanych lub liście produktów ostatnio wybieranych. Po zaznaczeniu produktu klikamy w ikonę Edytuj produkt.
Zostanie wyświetlone okno identyczne jak przy dodawaniu nowego produkty, z tym, że pola z danymi będą już wypełnione. Należy wprowadzić żądane zmiany.
c. Synchronizacja listy produktów.
Synchronizacja polega na pobraniu produktów wprowadzonych przez innych użytkowników lub dodanych do bazy danych programu. A także na udostępnieniu produktów wprowadzonych przez siebie innym użytkownikom. Produkty wprowadzone przez użytkowników wysyłane są na serwer, gdzie po sprawdzeniu dostępne są dla innych użytkowników.
Możliwa jest również synchronizacja pomiędzy urządzeniami jednego użytkownika - np. komputer stacjonarny, tablet i telefon. W tym przypadku synchronizacja dokonywana jest także dla produktów, które nie zostały jeszcze sprawdzone przez administratora.

3. Historia.

a. Przeglądanie histori obliczonych posiłków.
Jeżeli po obliczeniu posiłku, weryfikacji dawki i podaniu insuliny posiłki zostają zapisane, to później klikając w pozycję Historia w menu można je przeglądać. Historia posiłków może być wykorzystywana do sprawdzania poprawności obliczeń, wskaźników, rodzaju i liczby zjedzonych produktów - gdy chcemy sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy bolusy lub gdy chcemy znaleźć przyczynę zbyt niskich lub wysokich cukrów.
b. Modyfikacja posiłków z historii.
Możliwa jest również modyfikacja już zapisanego posiłku. Zmienić można wskaźnik insuliny na 100 kcal, liczbę gramów poszczególnych produktów, usunąć produkt z posiłku czy dodać nowy.
Po wyszukaniu interesującego nas posiłku zaznaczamy go i wybieramy z menu Pokaż/popraw posiłek. Ekran do modyfikacji posiłku jest identyczny jak ekran główny na którym komponujemy nowy posiłek. Po dokonaniu zmian nowy posiłek możemy zapisać do bazy danych. Zastąpi on poprzedni.
W przypadku tabletu informacje o posiłku wyświetlane są od razu po zaznaczeniu posiłku.

4. Konfiguracja.

Metoda obliczania - określa w jaki sposób obliczane dokonywane są obliczenia. Dokładny opis znajduje się na głównej stronie liczygram.pl.
Osoby leczone przez szpital w Katowicach Ligocie powinny wybrać Koncepcję ligocką, pozostałe osoby powinny zaznaczyć Wskaźniki WW i WBT.

Dokładność zaokrąglania - określa z jaką dokładnością powinny być zaokrąglane wartości obliczonej insuliny. Dla osób używających pomp wartość powinna wynosic 0.05, dla osób z penami 0.5.

Wyświetlanie wyników - wpływa na sposób wyświetlania wyników, dla posiadaczy pomp wyświetlane są bolus prosty i przedłużony, dla używających penów wyświetlana jest tylko jedna wartość dawki insuliny.

Pokaż czas podania - podczas definiowania wskaźników dla poszczególnych stałych posiłków (śniadanie, obiad, itd.) możliwe jest również określenie czasu podania bolusa przedłużonego. Po wybraniu wskaźnika z użyciem zdefiniowanych wartości czas podania również jest wyświetlany o ile ta opcja jest zaznaczona.

Wyświetlaj podpowiedzi - jeżeli zaznaczona na niektórych ekranach wyświetlane są dodatkowe informacje opisujące działanie aplikacji.

Ostatnio wybrane A-Z - domyślnie produkty na liście ostatnio wybranych są uporządkowane są według czasu (ostatnio wybierany jest na górze listy). Zaznaczając tę opcję powodujemy, że produkty są posortowane alfabetycznie.

5. Licencja.

a. Uzyskanie licencji na użytkowanie aplikacji.
Po zainstalowaniu aplikacji aby móc z niej korzystać, w szczególności dodać produkt do posiłku lub wyświetlić historię należy posiadać ważną licencję lub subskrypcję.
Istnieją dwie możliwości uzyskania dostępu do aplikacji:
I. Zakup licencji - postępujemy według instrukcji na stronie opisującej zakup. Tam również znajduje się numer konta bankowego, informacje o cenach i opcjach licencji.
Po otrzymaniu informacji, że licencja została przygotowana należy wybrać opcję Licencja z menu a tam kliknąć w Pobierz. Po pobraniu i walidacji licencji można używać programu.
II. Wykupienie subskrypcji - używając płatności powiązanych z kontem Google wykupić roczną subskrypcję. Po zakupie subskrypcja powinna zostać aktywowana automatycznie w aplikacji. W przypadku, gdy to się nie stanie proszę nacisnąć przycisk Weryfikuj.
Subskrypcja jest darmowa przez pierwsza 14 dni. W ciągu tego okresu mozna ją anulować i nie zostaną pobrane żadne opłaty.

b. Licencja demonstracyjna.
Przed zakupem licencji istnieje możliwość bezpłatnego, dwutygodniowego sprawdzenia działania aplikacji. Należy wybrać należy wybrać opcję Licencja z menu a tam kliknąć w Demo. Licencja zostanie wygenerowana, pobrana i aplikacja przez 2 tygodnie jest gotowa do testowania.
Uwaga: Do pobrania licencji lub licencji demo musi być aktywne połączenie z internetem (GPRS lub WiFi).

c. Email powiązany z kontem Google.
Do zakupu licencji potrzebny jest adres email powiązany z kontem Google. Jeżeli go nie pamiętasz można to sprawdzić wybierając opcję Konta i synchronizacja w ustawieniach telefonu (nie aplikacji LiczyGram). Alternatywną opcją jest wybranie opcji Licencja z menu a następnie kliknięcie w Email. Zostanie wyświetlony twój email, który należy podać podczas zakupu licencji.

Pobieranie aplikacji

Zalecaną metodą pobrania aplikacji jest pobranie jej za pośrednictwem Google Play. Można to zrobić wyszukując aplikację używając Google Play w telefonie lub otwierając poniższą stronę.

Drugą z metod jest pobranie pliku instalacyjnego (apk) bezpośrednio ze strony. Aby to uczynić kliknij w ten link.
W przypadku pobierania pliku instalacyjnego należy w opcjach telefonu/tabletu pozwolić na instalację aplikacji z nieznanych źródeł.

Zakup licencji

1. Zainstalować program (jak to można zrobić opisane jest na zakładce pobierz).

2. Zakupić licencję lub subskrypcję.

a.. Dokonać płatności na konto:
P.I. Elti Marcin Wicha
43-100 Tychy, ul. Owczarska 45
mBank, numer konta: 20 1140 2004 0000 3302 4071 8160
W tytule przelewu proszę podać email powiązany z kontem Google (używanym na telefonie lub tablecie).

Po dokonaniu płatności zostanie wygenerowana licencja. Zostanie wysłany email potwierdzający wygenerowanie licencji. Po otrzymaniu maila należy wybrać opcję Licencja z menu a tam kliknąć w Pobierz. Po pobraniu i walidacji licencji można używać programu.

b.. Wykupić roczną subksrypcję używając konta Google.

Ceny

Licencja jest ważna przez rok.

Urządzenia z systemem Android 33 zł brutto
Urządzenia z systemem Windows 33 zł brutto
Oba systemy 39 zł brutto


Email.

Do zakupu licencji potrzebny jest adres email powiązany z kontem Google. Jeżeli go nie pamiętasz można to sprawdzić wybierając opcję Konta i synchronizacja w ustawieniach telefonu (nie aplikacji LiczyGram). Alternatywną opcją jest wybranie opcji Licencja z menu a następnie kliknięcie w Email. Zostanie wyświetlony twój email, który należy podać podczas zakupu licencji.

Kontakt

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z programem (pobieraniem, instalacją, aktualizacją, obsługą) albo pytania kompletnie niezwiązane z aplikacją, ale chcą je Państwo nam zadać prosimy o wysłanie maila na adres program@liczygram.pl.

Chętnie otrzymamy również informacje, że można zmodyfikować albo dodać nową funkcję, która ułatwi życie wszystkim korzystającym z programu.

Co nieco o programie

Głównym celem programu jest pomoc w obliczeniu jaką dawkę insuliny należy podać na właśnie spożywany posiłek. W miarę powstawania oraz używania aplikacji dołączonych zostało jeszcze wiele pomocnych funkcji. Poniżej wymieniono niektóre z nich:
- obliczenia według kalorycznej koncepcji ligockiej,
- definiowanie wskaźników insuliny na 100 kcal i czasów podania dla poszczególnych posiłków,
- dostępna lista prawie tysiąca produktów do użycia podczas obliczeń,
- możliwość tworzenia nowych produktów oraz ich modyfikacji ,
- łatwy i szybki sposób wyszukiwania produktu,
- tworzenia porcji z kilku produktów,
- historia wszystkich posiłków - możliwość przeglądania i przeszukiwania,
- współtworzenie internetowej bazy danych o produktach,
- definiowanie wielu użytkowników i ich indywidualnych ustawień,
- system podpowiedzi i ostrzeżeń o możliwości popełnienia błędu,
- tworzenie zapasowej kopii danych na zewnętrznym serwerze,
- prosty w obsłudze instalator,
- system automatycznej aktualizacji aplikacji.

W przyszłości

Kolejnym etapem jest przygotowanie wersji aplikacji działającej w telefonie komórkowym.
W obecnych czasach większość telefonów ma możliwość uruchomienia zewnętrznych aplikacji. Telefon to także przedmiot, który zawsze mamy przy sobie. Aplikacja działająca na telefonie pozwoli na szybkie i dokładne obliczenia bolusów, a nie obciąży budżetu wydatkiem na nowy netbook czy tablet.
Wersja mobilna będzie posiadała możliwość wymiany danych z aplikacją dla Windows. Co pozwoli np. na dodanie produktów, czy zmianę ustawień na laptopie, następnie dokonanie obliczeń na telefonie i przesłanie danych o posiłku z powrotem na laptop, gdzie będą one widoczne w historii.

Wersja aplikacji dla telefonu z systemem Android jest już dostępna. Sprawdź szczegóły.

Facebook